رئیس پلیس فتا ناجا از کاهش ۵۵ درصدی جرایم حوزه فیشینگ با اجرای سرویس رمزدوم پویا خبر داد.