نزدیک به ۶۰ درصد زائران درکاروان های حج تمتع ۹۹ ثبت نام کرده‌اند.