یک کارشناس آب با اشاره به معضلات زیست‌محیطی در حوزه آب گفت: رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم تعارفات را کنار بگذارد و براساس قوانین و مصوبات موجود برای حفظ منابع آب کشور گام بردارد و حق‌آبه ...