عضو سابق شورای شهر تهران تاکید کرد که نیمی از ساختمان‌های تهران ایمنی لازم را در برابر حوادث ندارند.