همزمان با سیاهپوش کردن فضای شهری ،پیام های  عاشوریی در قالب طرح های فرهنگی با نصب بنر و کتیبه در بزرگراه ها و میادین منطقه 2 تهران اکران شد.