شهردار منطقه 6 پایتخت گفت : ساماندهی جداره های پل کریمخان به همت دانشجویان هنر اجرایی و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.