سایت جداگانه‌ای را برای دفن زباله‌های بیمارستانی پیش‌بینی کرده‌ایم و تلاش ما این است که ناوگان حمل را افزایش دهیم تا زمان ماندن زباله کمتر شود.