معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق و2 مالخر پست های مخابراتی خبر داد و گفت: متهم به 45 فقره سرقت کله پست در جنوب تهران معترف شد.