مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، از تسویه مطالبات فروردین و اردیبهشت سال جاری موسسات دولتی دانشگاهی و پرداخت علی الحساب خردادماه درسال 99 خبرداد.