مدیران محیط زیست در سکوت برنامه‌ریزی می‌کنند تا در پاییز تله‌های زنده‌گیری یوزپلنگ را در پارک ملی توران نصب کنند، یکی از معدود شانس‌های تولید مثل این گربه‌ سان از بین خواهد رفت.