تنها در شهر تهران سالانه بیش از ۳۱۰ کیلوگرم پسماند شهری تولید می‌شود، این پسماندها علاوه بر آلوده کردن آب و خاک حیات انسان و سایر موجودات زنده را تهدید می‌کنند.