وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد طرح‌های خیران مدرسه‌ساز به بیش از ۵ برابر رسیده است؛ اعتبارات مدرسه سازی از ۵۵۰ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.