رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به صورت فعال در رده‌های قهرمانی مسابقات ملی و بین‌المللی مشارکت دارند.