وقتی مادری در پای تلفن به طور مداوم از نگرانی‌هایش درباره بیماری کرونا و اخبار مرتبط سخن می‌گوید، روی کودکش تاثیر منفی خواهد گذاشت.