نهمین همایش قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.