رادیو ایران به مناسبت هفته کتابخوانی پویش «کتابخانه ایران» ( کتابخانه ای به وسعت ایران) را برگزار می کند.