عملیات پایش فضای سبز منطقه ۱۹ تهران همزمان با فصل بهار و در راستای دفع آفات و پیشگیری از بیماری ها و عوامل خسارت زا آغاز شد.