نمایشگاه انفرادی عکس‌های عاشورایی مصطفی سپهوند از 24 شهریور ماه به صورت مجازی در سایت باغ موزه قصر برگزار می‌شود.