مراسم آئین سنتی پخت سمنو در ۵ نقطه از شهر تهران برگزار می شود.