شهردار تهران آخرین جزییات اقدامات شهرداری علیه کرونا را تشریح کرد و گفت: یکی از این اقدامات ضدعفونی ۲۰۰ نقطه پر تردد پایتخت است.