وزیر آموزش و پرورش در دیدار با آیت الله معلمی گفت: تمرکز نظام تعلیم و تربیت بر «نصیب آموزشی یکسان» است و برای دستیابی به اهداف سندتحول بنیادین موظفیم در این مسیر گام برداریم.