این گفت‌وگو با حضور عاطفه کمالو روان‌پزشک و شکوفه موسوی روان‌پزشک اطفال، در ساعت ۲۰ یک‌شنبه ۱۸ مهر از طریق صفحه‌ اینستاگرام همایش سلامت روان و رسانه برگزار می‌شود.