رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از راز سرقت موزه استان همدان با اعتراف صریح متهم در حاشیه نمایشگاه طرح رعد پلیس پیشگیری خبر داد و گفت: متهم دلیل سرقت را بدهی ۳۰۰ میلیونی موزه استان همدان اعلام کرد.