فراخوان مسابقه‌ی «هم‌چون پدر، مهربان» ویژه کودکان و نوجوانان، تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی کانون پرورش فکری تمدید شد.