بسیاری از بیماری‌ها ریشه در اضطراب و استرس دارند؛ درحالیکه می توان با آرامش روانی، برخی از مشکلات جسمی را نیز کنترل کرد. در این اینفوگرافیک با برخی از این نکات آشنا می‌شوید.