آتش سوزی یک منزل مسکونی در محله نظام آباد با حضور به موقع آتش نشانان دو ایستگاه خاموش شد.