85 بازار میوه و تره بار در 2 سال گذشته برای حضور سالمندان و افراد توان‌خواه، مناسب‌سازی شده است.