معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از اعیاد قربان و غدیر به عنوان جایگزین‌های احتمالی برای تعطیلات نوروزی نام برد.