وزیر آموزش و پرورش گفت: ۳۰ درصد از مدارس ما نیاز به توجه جدی دارند، ۱۸ درصد نیاز به مقام‌سازی و ۱۲ درصد باید تخریب و دوباره بازسازی شوند.