مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی از آغاز به کار رادیو بهزیستی ویژه نابینایان خبر داد.