تالاب هامون بزرگترین دریاچه آب شیرین و سومین دریاچه بزرگ ایران است که این روزها از کم‌آبی رنج می‌برد، در کنار آن عوامل گوناگون از جمله چرای شترها در پهنه خشک آن باعث بروز گردوغبار و سخت‌تر شدن زندگی ...