پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون آغاز شد.