عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: پیش‌بینی می‌کنم که بتوانیم نخستین دوره آموزشی پرستار دیابت را در کشور برگزار کنیم.