باید قبول کنیم که بیشتر مردم این امکانات را در اختیار ندارند که برای فرزندانشان گوشی، تبلت یا اینترنت پرسرعت تهیه کنند.