رئیس جمعیت هلال‌احمر در بازدید از مرکز واکسیناسیون عمومی هلال‌احمر شهر تهران در مرکز پایتخت گفت: آمادگی این وجود دارد تا تعداد مراکز واکسیناسیون را به بیش از ۵۰۰ مرکز برسانیم.