رئیس مرکز ۱۶۶۶ سازمان بیمهٔ سلامت ایران ، از ارائهٔ پاسخ به بیش از ۳۶۰ هزار تماس تلفنی با سامانهٔ ۱۶۶۶ این سازمان درباره ویروس کرونا خبر داد.