رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی موقوفه و خیریه تاکید کرد.