فرمانده مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و اشرار مسلح در ورود به مرزهای کشور خبر داد.