وبینار واکاوی دو دهه تجربه مردم سالاری محلی در ایران (شورای اسلامی شهر از استقرار تا تکوین) به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می شود.