معاون خدمات شهری شهرداری تهران ضرورت تبدیل پسماند تولید شده در میادین میوه و تره بار به خوراک دام و کود کمپوست را مورد تاکید قرار داد.