نشانی سمن سرای زنده یاد حسین علیمرادی، خیابان مرحوم‌ ناصرحجازی، خیابان ورزی شمالی، بوستان فردوس است.