رئیس سازمان بهزیستی، از پرداخت کمک هزینه معیشتی به مددجویان زلزله‌زده تحت پوشش سازمان در استان آذربایجان غربی خبر داد.