عملیات بازسازی مسجد امام زمان (عج) در منطقه ۱۹ تهران با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی خود را طی می کند.