شهردار منطقه ۱۳ تهران از اجرای طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار خبر داد.