محقق اصلی تیم تولید واکسن کوو ایران با اشاره به اینکه میزان آنتی بادی من که از داوطلبان تزریق این واکسن در فاز سوم بودم ۵ است، گفت: ۵ مقدار مناسبی است و با کیت‌هایی که ما در این مطالعه در اختیار ...