رییس مجمع داروسازان کشور با اشاره به تولید دارو درداخل کشور، گفت: ۹۷ درصد دارو‌های مورد نیاز ایران تولید داخل است.