مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اعلام واجدین شرایط اولیه برای مسکن فرهنگیان از طریق سامانه‌ maskan.medu.ir خبر داد.