۱۲ ماشین واترجت دار در شش ناحیه منطقه شش پایتخت مستقر شده اند تا معابر و ایستگاه های اتوبوس و مترو در منطقه ضدعفونی شود.