معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا درباره سوء استفاده احتمالی از مراجعه ماموران ایثارگر بهداشت به درب منازل هشدار داد.