بررسی روند یک ساله قیمت انواع ماهی در میادین میوه و تره بار تهران در اول پاییز 1399 و اول پاییز 1400، حاکی از رشد 35 درصدی قیمت انواع ماهی در این مراکز است.